Close

Doradztwo prawne i podatkowe

We współpracy z kancelarią prawną oferujemy profesjonalne usługi doradztwa prawnego i podatkowego w zakresie prawa nieruchomości, obrotu nieruchomościami, inwestycji oraz projektów budowalnych na rynku nieruchomości.

Wykonujemy audyty prawne nieruchomości, a także doradzamy i zajmujemy się obsługą prawno-podatkową transakcji na rynku nieruchomości.

Reprezentujemy również w postępowaniach administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych związanych z nieruchomościami i inwestycjami.


Kompleksowa obsługa transakcji

Pomagamy inwestorom indywidualnym i profesjonalnym podczas wszystkich faz inwestycji: od planowania inwestycji, poszukiwania nieruchomości aż po finalizowanie transakcji oraz zarządzenie nieruchomością.

Przygotowujemy oraz opiniujemy umowy, badamy stan prawny nieruchomości, reprezentujemy w negocjacjach i asystujemy przy podpisaniu aktu notarialnego.

Doradzamy i analizujemy wszystkie dokumenty i umowy zawierane w procesie transakcji, w tym umowy z pośrednikami czy agencjami nieruchomości, umowy przedwstępne, deweloperskie, kupna – sprzedaży, a także koordynujemy negocjacje tych umów i ich przygotowanie (m.in. z notariuszem czy drugą stroną transakcji).

Doradztwo i usługi obejmują m.in.:

 • kupno, wynajem i sprzedaż nieruchomości;
 • plany inwestycyjne w zakresie kupna nieruchomości;
 • przygotowanie strategii rentowności i komercjalizacji;
 • eksperytyzy i tłumaczenia;
 • zarządzanie i opieka nad nieruchomościami.


Audyty nieruchomości

Sprawdzamy nieruchomość przed transakcją pod względem prawno-podatkowym zabezpieczając interes klienta oraz weryfikujemy wszystkie dokumenty i zawierane umowy.


Doradztwo prawne i podatkowe

Specjalizujemy się w prawie nieruchomości, a nasze usługi obejmują m.in. następujące obszary:

 • przygotowanie modelu prawnego najlepiej dopasowanego do inwestycji;
 • doradztwo w zakresie kupna, wynajmu i sprzedaży nieruchomości;
 • zabezpieczamy transakcję w zakresie wszystkich ryzyk prawnych i podatkowych;
 • pomoc przy negocjacjach i reprezentacja klienta;
 • sprawdzanie stanu prawnego nieruchomości;
 • ekspertyzy nieruchomości, badanie parametrów technicznych, ekonomicznych i prawnych oceniających wartość rynkową w stosunku do aktualnego stanu na lokalnym rynku;
 • opiniowanie i przygotowywanie umów kupna, wynajmu i sprzedaży nieruchomości;
 • załatwienie formalności prawnych i podatkowych;
 • przygotowanie planu w zakresie utrzymania i zarządzania nieruchomością;
 • postępowania spadkowe w zakresie nieruchomości.


Asysta, reprezentacja i tłumaczenie

Reprezentujemy i asystujemy podczas procesu inwestycyjnego.

Doradzamy i pomagamy na każdym etapie.

Tłumaczymy dokumenty i umowy.

Wyjaśniamy wszystkie zawiłości prawne i podatkowe.