Close

Zarządzanie i opieka nad nieruchomościami

Oferujemy usługi w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami.

Zajmujemy się także opieką nad nieruchomościami i reprezentacją właścicieli, w tym przygotowujemy plany opieki i komercjalizacji nieruchomości, zarządzamy najmem, wizytujemy i sprawdzamy stan nieruchomości.

Wybrane obszary w tym zakresie:

  • przygotowanie planu w zakresie zarządzania i administrowania nieruchomością;
  • przygotowanie pełnomocnictw;
  • pomoc w zawarciu ubezpieczenia nieruchomości;
  • komercjalizacja nieruchomości;
  • wynajem nieruchomości, współpraca z agencjami nieruchomości, przygotowanie umowy najmu i wszelkich formalności prawno-podatkowych oraz nadzorowanie najmu;
  • wizytacja nieruchomości zgodnie z ustalonym harmonogramem i zakresem oraz sporządzanie i przekazanie właścicielowi raportu i wyników wizyty;
  • reprezentowanie właściciela na zebraniach wspólnoty mieszkaniowej;
  • pomoc w zakresie opłat i wszystkich umów związanych z nieruchomością.